Nieuw bericht

Nieuwe link bij Wijkzaken

geplaatst op 14 mei 2020, 18:17 uur, door Simone Ronchetti

In het menu Wijkzaken staan diverse links naar pagina's met allerlei informatie. Daar is nu de handige vindplaats en doorverwijsplek voor financïele regelingen aan toegevoegd. Dit om inwoners met een laag inkomen nog beter ondersteunen. Dit gebeurt onder andere door de regelingen voor minima makkelijker vindbaar te maken. Op de nieuwe website www.geldwijzer.zaanstad.nl staan nu alle gemeentelijke (minima)regelingen maar ook regelingen van het Rijk, van stichtingen en wijk- en individuele initiatieven bij elkaar.

Foto