Overlast melden

Wilt u overlast melden? Klik op een van onderstaande afbeeldingen en u komt direct op de websites.
Onderaan deze pagina staat een korte uitleg over de verschillende manieren van melden.

Contact met wijkagent:
Bas Scholtens :
politie.nl Bas Scholtens

Eddie Stocks:
politie.nl Eddie Stocks

Slim meldenU kunt hier desgewenst kiezen om anoniem te melden! 
Openbare verlichting, afval, groen, (speel)voorzieningen, verkeer en bestrating, watergangen, riolering, bruggen, tunnels, viaducten, steigers en ongedierte.

Overlast melden: Dit gaat via een webformulier en is niet anoniem omdat er meer informatie nodig is.
Meldingen overlast door jeugd of andere hangpersonen, horeca, evenementen, geluid, stank, honden, geparkeerde voertuigen etc..

Misdaad anoniemanonimiteit is volledig geborgd.
Meldingen over veiligheid in de eigen omgeving. Mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel, moord.

Specifiek voor drugs, zie ook NHDA