Bericht

Extra coronageld voor initiatieven in de wijk

Geplaatst op 11 mei 2021, 17:10 uur

We merken dat het effect van corona ook voelbaar is in de Zaanse wijken. Mensen zijn eenzaam en missen hun activiteiten en de ontmoeting met andere mensen. Diverse bewoners en vrijwilligersorganisaties kunnen hun vaste activiteiten niet organiseren en komen financieel in de knel. Anderen willen juist iets nieuws organiseren om ontmoeting en verbinding (binnen de corona-regels) mogelijk te maken. Om deze activiteiten in stand te houden of mogelijk te maken, trekt gemeente Zaanstad extra geld uit.

Omdat Zaanstad zoveel mogelijk initiatieven willen helpen en het geld eerlijk willen verdelen, gaat het om kleinere bedragen per aanvraag. In totaal is er voor 2021 een bedrag van 150.000 euro beschikbaar.

Wanneer kunt u aanspraak maken op deze corona ondersteuning?
Het geld komt beschikbaar voor twee typen initiatieven in de wijken:


1.    Specifieke ‘corona-initiatieven’, die de negatieve effecten van corona tegengaan of verzachten. Het gaat dan om initiatieven die ontmoeting en verbinding tussen mensen en organisaties in de wijk mogelijk maken of versterken. Altijd binnen de dan geldende corona regels.
2.    Een tegemoetkoming voor initiatieven die er al zijn en door corona zonder steun niet kunnen (voort)bestaan. Ook voor deze initiatieven geldt dat ze steun krijgen als ze een belangrijke bijdrage leveren aan de verbinding en de netwerken in de wijk.

Voorbeelden van wijkinitiatieven die in aanmerking komen
Misschien twijfelt u of u in aanmerking komt voor een aanvraag van dit geld. Wilt u een wekelijkse wandeling organiseren en is wat geld nodig voor publiciteit, of als jongerengroep een balkonbingo organiseren voor ouderen? Zijn er spullen, kennis of kunde nodig om het te kunnen organiseren? Dan kunt u geld aanvragen. Of organiseert u een terugkerende activiteit, die niet door kan gaan vanwege corona, maar lopen de vaste lasten door en raken uw reserves op? Bijvoorbeeld voor de opslag van spullen, het huren van een ruimte? Ook daarvoor kunt u een aanvraag indienen.

Heeft u een initiatief dat in aanmerking komt voor geld? En doet u geen beroep op een andere subsidieregeling? Zoek dan contact met de wijkmanager. Voor de Rosmolenwijk is dat Sarah Kroes (s.kroes@zaanstad.nl). Zij gaat met u in gesprek om te kijken of uw initiatief in aanmerking komt voor dit geld. 

Illustration
 
Deel dit: