Blogpost

Wijk- en themamanagers

Geplaatst op 21 mei 2022, 00:00 uur
Illustration

Wat doen de wijk- en themamanagers?
De wijkmanagers onderzoeken wat er in hun wijk speelt en kijken samen met bewoners en organisaties naar wat er moet gebeuren om de wijk te verbeteren. De themamanagers bekijken wat er in Zaanstad speelt op het gebied van hun onderwerp, zoals bijvoorbeeld sport of groepen die overlast geven.

De wijkmanagers en themamanagers bouwen netwerken en onderhouden relaties binnen de wijk of stad.  Als het nodig is, ondersteunen ze plannen en ideeën van bewoners en ondernemers. Zo proberen ze bij te dragen aan de samenhang in de wijk en in Zaanstad.  

Heb je een idee voor je wijk of voor Zaanstad? Of help je hulp nodig bij jouw plan ? Neem dan contact op met je wijkmanager of met een themamanager! De wijkmanager voor de Rosmolenwijk is Hacer Oktar, zij is bereikbaar via h.oktar@zaanstad.nl 

Meer info: Wie zijn de wijkmanagers?   en Wie zijn de themamanagers?

Wilt u een melding doen van overlast bij u in de buurt?
De wijkmanager behandelt geen meldingen in de openbare ruimte. Wil je parkeeroverlast, losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal ofandere overlast melden?  Doe dit dan via deze link Geef online melding door (voor andere meldingen zie overzicht : Overlast melden)

 

Deel dit: