Bericht

ter info: Nieuwbouw Eendrachtstraat 40 en 42 in Zaandam

Geplaatst op 8 juni 2022, 00:00 uur
Illustration

Onderstaande brief is door de gemeente verzonden naar de buurtbewoners rondom de Eendrachtstraat 40 en 42:

Beste heer/mevrouw, 

U krijgt deze brief omdat wij u graag willen informeren over plannen in uw buurt voor de sloop en nieuwbouw van de woningen aan de Eendrachtstraat nummer 40 en 42 in Zaandam. 

Verbeteren woningen in de Eendrachtstraat

Gemeente Zaanstad helpt bij het verbeteren van oudere woningen met funderingsproblemen. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid in wijken. Dit doen we ook in de Rosmolenwijk. Eerder hebben we u verteld over  de vier woningen in de Eendrachtstraat die naar de gemeente Zaanstad (Betaalbare Koopwoningen Zaanstad) zijn gegaan. Inmiddels worden hiervan twee woningen in de Eendrachtstraat, gebruikt als wisselwoning bij funderingsherstel. Hier kunnen bewoners terecht die door funderingsherstel tijdelijk niet in hun eigen woning kunnen of willen verblijven. 

Voor de andere twee woningen, te weten Eendrachtstraat 40 en 42, is gekeken naar sloop/nieuwbouw. 

Dit omdat de woningen in zeer slechte staat zijn. Met de nieuwbouw hopen we bij te dragen aan de leefbaarheid van de buurt en waardevermeerdering van woningen in de buurt. 

In de bijlage van deze brief vindt u het ontwerp van de nieuwe woningen. 

Start werkzaamheden

Naar verwachting start aannemer Van der Gragt het laatste kwartaal 2022 met de sloopwerkzaamheden. 

Alle werkzaamheden worden zo voorzichtig mogelijk uitgevoerd, er wordt uiteraard rekening gehouden met andere kwetsbare panden in de buurt. Het kan zijn dat u tijdelijk wat hinder van de werkzaamheden ondervindt. 

Zo zal het misschien wat lastiger zijn om te parkeren. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Zodra de woningen klaar zijn krijgt u van ons een uitnodiging om deze te komen bekijken, en zelf te ervaren hoe een gasloze woning eruit kan zien. 

Volkshuisvestingsfonds Zaandam Oost

Het project Eendrachtstraat 40 en 42 te Zaandam is een begin naar de verbetering van meerdere woningen in  wijken in Zaanstad. Deze verbeteringen van de kwaliteit van de woningvoorraad, en daardoor ook van de leefbaarheid en veiligheid, worden mogelijk gemaakt door investeringen vanuit het Rijk. Binnenkort zullen we u hier meer over vertellen, en dan in het bijzonder wat voor kansen dit voor de Rosmolenwijk biedt. 

Voor actuele ontwikkelingen en planning kunt u het mededelingenbord op de Molenstraat 37 in Zaandam in de gaten houden. 

 

Vragen of meer weten? 

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met het Funderingsloket van de gemeente Zaanstad via telefoonnummer (075) 655 2227 (bereikbaar tijdens kantooruren), of via e-mail  funderingsloket@zaanstad.nl. Daar kunt u ook terecht voor advies over funderingsonderzoek, funderingsherstel, verduurzaming van woningen, sloop/nieuwbouw, meetrapporten en subsidies. Ook vindt u veel informatie via www.funderingen.zaanstad.nl.

Met vriendelijke groet,

 

L. Jongmans

Programmamanager Verbeteren Bestaande Woningvoorraad 

 

Bijlage: ontwerp nieuwbouw Eendrachtstraat 40 en 42 te Zaandam

Deel dit: