organisatie

RIBW

 


De RIBW biedt professionele begeleiding aan kwetsbare burgers waaronder mensen met:  • autisme

  • persoonlijkheidsstoornis

  • angst

  • depressie

  • psychosociale problematiek

  • verslavingsproblematiek in combinatie met psychiatrische problematiek


De beschermde woonvorm op de Veldvliegerweg is een dynamische locatie in de Rosmolenwijk. Op deze woonvorm helpen wij mensen de draad weer op te pakken, inzicht te krijgen in het psychische functioneren en te begeleiden naar meer rust en structuur. Op persoonlijke en betrokken wijze wordt de cliënt met haar/zijn eigenschappen en talenten uitgedaagd om in samenwerking te groeien en te ontwikkelen. Met als doel de cliënt te helpen een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden.


De begeleiding richt zich op alle levensgebieden zoals sociale contacten, gezondheid, financiën en administratie, wonen en werken/leren/participeren.


De locatie Veldvliegerweg bestaat uit een aantal dichtbij elkaar gelegen woningen in de Rosmolenwijk en heeft individuele appartementen en groepswoningen tot maximaal 4 bewoners.


 


 

Deel dit:
Contactpersonen van RIBW