organisatie

Pranger Bewindvoering

Onderneming, Netwerkorganisatie

Ik ben Matheus Pranger en heb vele jaren leiding gegeven en mensen begeleid niet alleen vanuit een arbeidspositie, maar ook bijvoorbeeld als individuele belangenbehartiger bij een vakbond. Vooral de jaren bij de politie hebben mij de inspiratie gegeven om al mijn kennis en ervaring te gebruiken om in deze tijd van snel toenemende individuele financiële problemen de helpende hand te zijn in het begeleiden van mensen die het persoonlijk of gezinsbudget niet meer in de hand hebben.


Veel mensen zijn door allerlei omstandigheden niet meer in staat de uitgaven in verhouding te laten zijn tot de inkomsten of er zijn door de jaren ongemerkt zoveel lasten ontstaan, dat er geen financiële ruimte meer overblijft om de eindjes aan elkaar te knopen, laat staan dat er nog enige ruimte blijft voor leuke dingen of iets over te houden.


Door vanuit een kleinschalige organisatie persoonlijk betrokken te kunnen zijn en blijven, wil ik een rol spelen om mensen die in dergelijke omstandigheden zijn beland te helpen weer een financieel stabiele basis op te bouwen, waardoor inkomsten en uitgaven in balans komen.


Hierdoor kan ik in de regio Alkmaar, Amsterdam, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest Zaanstad en omringende gemeenten, maatwerk leveren en bied ik de volgende diensten aan:


Beschermingsbewind
Curatele
Budgetbeheer
Administratieve Ondersteuning
Inkomen en uitgaven wel in balans, maar toch sluipen er in de loop der tijden onnodige kosten in uw huishouden die van invloed zijn op uw maandelijks bestedingspatroon. Ik help u graag om eens door uw uitgaven te lopen en u te adviseren wat uw mogelijkheden zijn om tot een kostenreductie te komen.

Deel dit: