Organisatie

Duurzaam Funderingsherstel Zaanstad (DFZ)

Non-profit, Onderneming

Duurzaam Funderingsherstel Zaanstad (DFZ) houdt zich bezig met het ontwikkelen van financiële modellen bij particulier woningbezit, voor:
sloop/nieuwbouw en verduurzaming in combinatie met funderingsherstel. 


In samenwerking met de gemeente Zaanstad wordt er gewerkt aan diverse pilots die bijdragen aan veilig en duurzaam wonen.


Verduurzaming / funderingsherstel


Duurzaam Funderingsherstel Zaanstad (DFZ) In samenwerking met de gemeente Zaanstad ontwikkelde BKZ het model Duurzaam Funderingsherstel Zaanstad (DFZ). Dit model combineert funderingsherstel met verduurzaming: woningen gaan van energielabel F/G naar label B of beter. Door het herstel van fundering en casco in combinatie met de verduurzaming stijgt de marktwaarde én het comfort van de woning, terwijl de energiekosten dalen.


Binnenstedelijke sloop-nieuwbouw


Naast verduurzaming kan in sommige gevallen sloop-nieuwbouw een oplossing zijn voor woningeigenaren met funderingsproblemen. De kosten voor sloop-nieuwbouw en die voor renovatie ontlopen elkaar steeds minder. Bij sterk gedateerde woningen is dit dus soms een goede keuze. Toch is dit voor particulieren met een hoge hypotheek soms lastig te financieren. Daarom heeft BKZ een concept uitgewerkt voor een DFZ-model voor sloop-nieuwbouw. Hiermee hebben we het instrumentarium van DFZ verbreed met een product dat onder bepaalde omstandigheden voor
sloop-nieuwbouw kan worden ingezet.


DFZ is een onderdeel van Betaalbaar Koopwoningen Zaanstad (BKZ)

Deel dit: