Femke Brendel

Professional
Mijn expertise

Duurzaam Funderingsherstel Zaanstad (DFZ) houdt zich bezig met het ontwikkelen van financiële modellen bij particulier woningbezit, voor:
sloop/nieuwbouw en verduurzaming in combinatie funderingsherstel.


In samenwerking met de gemeente Zaanstad wordt er gewerkt aan diverse pilots die bijdragen aan veilig en duurzaam wonen.